WAGO Remote I/O PROFI BUS

پیکر بندی نود پروفیباس-DP  Profibus با استفاده از نرم افزار Step7 و ماژول های WAGO

کمپانی WAGO ماژول های ذیل را جهت استفاده بعنوان ریموت IO  با پروتکل پروفیباس ارایه میدهد:

  • ماژول 333-750 با پروتکل PROFIBUS DP/V1
  • ماژول 303-750 با پروتکل PROFIBUS DP/FMS
  • ماژول 343-750 با پروتکل PROFIBUS DP این ماژول مدل ECO  از این مجموعه میباشد
  • ماژول 331-750 با پروتکل PROFIBUS DP این ماژول مجهز به اتصال Fiber Optic    از این مجموعه میباشد.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

نرم افزار Simatic Step 7   توانایی پیکربندی شبکه پروفیباس Profibus – DP   را در اختیار کاربران قرار میدهد، طریقه پیکربندی به شرح ذیل میباشد.

ابتدا از طریق hardware configuration  گزینه مربوط بهComponent   Profibus DP را انتخاب کنید. (قبل از این مرحله گزینه Catalog از منو View میباسست بر روی حالت active تنظیم شده باشد) سپس فولدر Additional Device  و بعد از آن General  را باز کرده و سپس ماژول های ورودی / خروجی مربوطه را انتخاب نمایید.

در صورت عدم وجود لیست ماژول های WAGO  ابتدا باید WAGO GSD File   را نصب نمود.

طریقه دریافت فایل GSD File

فایل GSD  از طریق وبسایت WWW.WAGOAUTOMATION.COM به صورت رایگان قابل دسترسی میباشد.

بعد از دریافت فایل GSDsetup.exe را نصب کنید در صورت درخواست  Choose Component  گزینه Standard Configuration File   را انتخاب نمایید. برنامه نصب فایل های مورد نیاز WAGO  را در فولدرهای مناسب در نرم افزار Siemens  نصب خواهد کرد. سپس از طریق منو Options  گزینه catalog را Update  نمایید.

پس از این مراحل شما قادر خواهید بود ماژول های WAGO Profibus DP  را در فولدرهای General و یا Additional field devices  ملاحظه فرمایید.

در ادامه به تشریح مثالی با استفاده از BUS Coupler 750-333 در این زمینه میپردازیم:

سخت افزارهای استفاده شده در مثال به شرح ذیل میباشد:

SIMATIC S7-315/DP 

WAGO 750-333 Module Profibus DP

10 digital inputs (750-402, 750-402, 750-400)

6 digital outputs (750-504, 750-501)

2 analog inputs (750-452)

2 analog outputs (750-552)

ماژول اول باید 333-750 باشد که به صورت اتوماتیک توسط  Simatic Manager  اضافه میگردد.

اولین ماژول ورودی دیجیتال 402-750  میباشد از آنجاییکه این ماژول فقط 4 ورودی دیجیتال ارایه میدهد ورودی بعدی به صورت *750-402  میباشد بدین صورت بایت اول بوسیله 4 بیت از ماژول دوم تکمیل میگردد.

آدرس ها در PLC  اصلی به شرح جدول ذیل میباشند: 

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.