ایزولاتور سیگنال

ایزولاتورهای سیگنال ایزوله سازی الکتریکی (گالوانیک) بین مدارهای ورودی و خروجی را ارائه می دهند.

ایزولاتورها سیگنال های ورودی را از طریق ترانسفورماتور و یا Optical  به خروجی متصل می کنند. همچنین وظیفه جداکردن ارتباط الکتریکی گالوانیک مسیر بین دو یا چند لوپ را به عهده دارند.

حفاظت در برابر ولتاژهای متغیر اندازه گیری شده خطرناک درمحیط های صنعتی و افزایش حفاظت دربرابرتخلیه ولتاژو جرقه را به عهده دارند.

ایزولاتورهای سیگنال ارتباط بسیار نزدیکی با مبدل های سیگنال Signal Converters  و مدارهای واسط سیگنال Signal Interfaces  دارند. این تجهیزات اغلب برای به اشتراک گذاشتن، جداسازی، تقویت، حفاظت، خطی سازی و دیجیتالی کردن سیگنال های یک پروسه صنعتی استفاده می شوند. وظیفه اصلی ایزولاتور سیگنال قطع ارتباط گالوانیک بین مدارهای زمین شده به پتانسیل های متفاوت هستند.

مسیر گالوانیک مسیری است که درآن یک ارتباط الکتریکی مستقیم بین دو یا چند مدار الکتریکی که منجر به عبورجریان میشود را برقرارکند. بعنوان مثال اگر یک ترانسمیتر اختلاف فشار درحال فرستادن یک جریان اندازه گیری 20-4 میلی آمپر به یک گیرنده از قبیل Recorder باشد و نقطه زمین این دو تجهیز متفاوت باشند در نتیجه مقداری جریان غیر قابل پیش بینی به لوپ جریان اضافه می شود که باعث بروز خطا در مقدار اندازه گیری شده خواهد گردید. این مسیر جریان بعنوان لوپ زمین Ground Loop شناخته می شود و دلیل عمده نادقیق بودن سیگنال های اندازه گیری شده می باشد. علت این امر این است که مسیر جریان دارای دو زمین با پتانسیل های متفاوت است و یک مسیر ارتباط الکتریکی گالوانیک بین آن ها برقرار می باشد. بنابراین جهت از بین بردن لوپ زمین قطع کردن ارتباط الکتریکی بین زمین ها می باشد.

دو روش متعارف جهت ایزوله سازی گالوانیک به شرح ذیل می باشد:

  • Optical Isolation

دراین روش از نور برای انتقال سیگنال بین المان های مدار استفاده می شود، ایزولاتور معمولا بصورت یک ماژول کوچک نصب شده برروی برد مدار می باشد.

مدارجداکننده متشکل از یک LED  و یک مقاومت نوری می باشد، فاصله هوایی بین LED  و مقاومت نوری جداسازی گالووانیک بین دو مدار را انجام می دهد.

  • Transformer Isolation

این روش همچنین به عنوان ایزوله سازی الکترومغناطیسی هم شناخته می شود، این روش از یک ترانسفورماتور برای اتصال الکترومغناطیسی سیگنال از طریق فاصله هوایی و یا عایق بین مدار اولیه و ثانویه ترانس استفاده می کند.

انواع  ایزولاتورها

ایزولاتور 2-Way  :  ایزولاسیون بین مدارورودی و خروجی می باشد.

ایزولاتور 3-Way : ایزولاسیون بین مدار ورودی با خروجی ، پاور با ورودی و پاور با خروجی می باشد.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

در هنگام انتخاب ایزولاتور سطح عایقی یکی از پرامترهای مهم می باشد منظور از سطح عایقی ، سطح ولتاژموردنیاز جهت ایجاد قوس الکتریکی بین دو طرف مدار میباشد

کاربرد ایزولاتور سیگنال :  ایزولاتورهای سیگنال در پروسه های اتوماسیون صنعتی ، کاربردهای پزشکی و هر پروسه ای که نیاز به جداسازی سیگنال ورودی از خروجی داشته باشد استفاده می شوند.

همچنین در بسیاری از موارد از ایزولاتو بعنوان تقویت کننده و مبدل سیگنال نیز استفاده می شود.