WAGO Remote I/O CANopen

750-338 Module

پروتکل CANopen یک پروتکل ارتباطی سطح بالا بر پایه پروتکل CAN (Controller Area Network) می باشد. این پروتکل جهت استفاده در شبکه های Embeded از قبیل وسایل نقلیه ایجاد گردیده است. CANopen پروتکلی جهت استانداردسازی ارتباط بین تجهیزات و برنامه های کاربردی از سازندگان مختلف را ارائه می دهد. این پروتکل در رنج وسیعی از پروسه های صنعتی و به طور خاص در صنعت اتوماسیون تجهیزات متحرک استفاده می شود.

Object Dictionary(OD)

یکی از تم های مرکزی CANopen می باشد که جدولی ضرروی جهت ذخیره کردن پروسه دیتا و پیکربندی می باشد. Object Dictionary روشی است که یک تجهیز CANopen از آن جهت برقراری ارتباط استفاده می کند.

بعنوان مثال با درج یک کلمه True  در Index تعریف شده توسط کارخانه سازنده می تواند برای تجهیز مفهوم گرفتن نمونه سیگنال از ولتاژ ورودی باشد. یا یک تجهیز Master  ممکن است نیازمند خواندن اطلاعات از روی OD برای بدست آوردن داده خواسته شده ، یا نحوه پیکربندی تجهیز درحال حاضر باشد. دو مکانیزم جهت دسترسی به Object Dictionary به شرح زیر می باشند:

  • Service Data Objects (SDOs)
  • Process Data Objects (PDOs)

ماژول  750-338  یک Node   پروتکل CANopen  را بعنوان Slave  دریک شبکه قرار میدهد و از طریق آن می توان تنوع زیادی از ورودی/خروجی های دیجیتال و آنالوگ را به یک تجهیز Master  متصل نمود.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

ماژول  750-338  یک Node   پروتکل CANopen  را بعنوان Slave  دریک شبکه قرار میدهد و از طریق آن می توان تنوع زیادی از ورودی/خروجی های دیجیتال و آنالوگ را به یک تجهیز Master  متصل نمود.