پروتکل DeviceNet

DeviceNet  یک پروتکل شبــکه استــفاده شده دراتوماسیون صنعتی برای اتصال دستگاه های کنترلی جهت تبادل اطلاعات می باشد. این پروتکل از پروتکل صنعتی متداول CIP بر روی لایه مدیا CAN  استفاده می کند، و با تعریف لایه Application رنج وسیعی از دستگاه های را پوشش می دهد. کاربری های این پروتکل شامل تبادل اطلاعات، تجهیزات ایمنی و تعداد ورودی /خروجی های زیاد در شبکه های اتوماسیون صنعتی می باشد.

استفاده از این پروتکل شما را قادر به تبادل اطلاعات فیمابین بسیاری از تجهیزات از قبیل PLC ، موتورهای الکتریکی ، کانوایرها ، فلومترها و سنسورهای سطح می کند.

دراین پروتکل درعوض صحبت مستقیم PLC با ورودی /خروجی ها این ارتباط از طریق یک سخت افزار به نام DeviceNet Scanner انجام می شود.

پروتکل DeviceNet  به صورت اورجینال توسط شرکت Allen-Bradly که یکی از برندهای Rockwell Automation می باشد ایجاد گردیده است. سپس آن ها  تصمیم گرفتند  که این پروتکل را به عنوان یک پروتکل باز با دیگران به اشتراک گذارند.

درحال حاضر DeviceNet  توسط انجمن ODVA  مدیریت میگردد، این سازمان علاوه بر توسعه استاندادرها به دیگر سازندگان اجازه کاربرد این پروتکل در تولید محصولاتشان را می دهد.

 

DeviceNet and OSI Model

پروتکل DeviceNet از 7 لایه مدل OSI  تبعیت می کند. این لایه ها به شرح ذیل می باشند :

 Physical, Datalink, Network, Transport, Session, Presentation, and Application.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

لایه فیزیکی DeviceNet  شامل ترکیبی از کابل ها ، نودها، تپ ها و مقاومت ترمیناتور می باشد. برای لایه Datalink از استاندارد CAN انتقال اطلاعات بین کنترلرها و تجهیزات استفاده می کند. لایه های Network  و Transport با استفاده از ID  هرنود با دستگاه ها ارتباط برقرار می کنند این ID  ها شامل دو قسمت MAC ID و Message-ID می باشند.

آدرس نودهای استاندارد برای DeviceNet  بین 0 الی 63 می باشد بنابراین می توان در یک باس از 64 اتصال استفاده کرد.

چه کابل هایی در شبکه DeviceNet  استفاده می شوند؟

ابتکار DeviceNet  ترکیب سیم های برق و سیگنال در یک کابل می باشد که باعث صرفه جویی در هزینه ، زمان و فضای اجرا می گردد.

پنج نوع کابل شامل سه مدل گرد و دو مدل تخت برای DeviceNet استفاده می شوند.

  1. Thick Round
  2. Thin Round
  3. Class 1 Round
  4. KwikLink Flat
  5. KwikLink Lite Flat

انتخاب کابل DeviceNet بستگی به فاصله و محدودیت های فیزیکی پروژه دارد.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

در تمام این کابل ها از دو رشته سیم به هم تابیده برای 24VDC و از دو رشته سیم به هم تابیده برای سیگنال استفاده می شود. سرعت انتقال اطلاعات با افزایش طول کابل کاهش پیدا می کند ، شکل زیر نشان دهنده این واقعیت می باشد.

DeviceNet نیاز به یک مقاومت 121 اهم با توان 0.25 وات بعنوان مقاومت ترمیناتور در هر سر ترانک دارد و مستقیما به سر های سیم سیگنال یعنی آبی و سفید متصل می گردد.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

کانکتورها و تپ های DeviceNet

جهت اتصال Trunkline به تجهیزات می توان از انواع مختلف Tap ها و کانکتورها استفاده کرد.

Allen Bradly یک نرم افزار به نام RSNetWorx جهت Map  کردن و اختصاص آدرس به تمام دستگاه های موجود در یک شبکه DeviceNet  ارائه می دهد.

Scanner یک قطعه سخت افزاری در داخل PLC می باشد ، که از طریق آن با تجهیزات دیگر ارتباط برقرار می کند.

DeviceNet از یک فایل EDS  (Electronic Data Sheets) که یک فایل Text  ساده شامل تمام اطلاعات اجرا و اتصال یک تجهیز به شبکه می باشد استفاده می کند به این معنی که جهت اتصال یک نود DeviceNet  به شبکه فایل EDS  باید توسط سازنده ارائه گردد.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

اتصال ماژول DeviceNet به کنترلر Allen Bradley

دراین نحوه اتصال ماژول DeviceNet  به کنترلر Allen Bradley  و اسکنر1756-DNB را بررسی می کنیم.

پنج قدم اصلی جهت پیکربندی اسکنر 1756-DNB  به شرح ذیل می باشد:

  • معین کردن Process Image برای نود WAGO
  • رجیستر کردن فایل EDS با استفاده از RSNetworx
  • انتخاب و ارتباط تجهیزات شبکه
  • ویرایش پارامترهای ورودی خروجی جهت عملکرد Pull
  • Map کردن نود های WAGO به حافظه کنترلر


1-معین کردن Process Image برای نود WAGO

بعد روشن شدن ماژول DeviceNet  WAGO فرایند آدرس دهی ورودی/خروجی های یک نود به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد و Process Image ها بصورت اتوماتیک مشخص می گردند.


2-رجیستر کردن فایل EDS با استفاده از RSNetworx

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

شما می توانید یک فایل تنها یا کل دایرکتوری EDS  را رجیسترکنید.

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

دراین مرحله رجیستر کردن فایل ESD  به پایان رسیده است.

3-انتخاب و ارتباط تجهیزات شبکه

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

4-ویرایش پارامترهای ورودی خروجی جهت عملکرد Pull

5-Mapکردن نود های WAGO به حافظه کنترلر

WAGO Automation نمایندگی WAGO در ایران می باشد.

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.